Spinoza

Wat is goed leven? Op zoek naar de sleutel tot een harmonieus en waarachtig bestaan ziet Baruch de Spinoza zich geconfronteerd met huiveringwekkende obstakels. Met zijn hemelbestormende denkbeelden wordt hij de meest gevreesde paria van de Gouden Eeuw, een gedrevene die de grondslag legt tot de Verlichting.