4 Elements
Documentaire

4 Elements

Openingsfilm van het International Documentary Film Festival Amsterdam 2006

Vanaf het begin der tijden heeft de mens zich met de oerelementen Vuur, Water, Aarde en Lucht uiteengezet. Men zag in deze elementen de godenwereld en ging hier voorzichtig mee om, zodat men de goden niet zou krenken. Gedurende de ontwikkeling van de mensheid werden deze elementen steeds meer van hun mystiek ontdaan, waardoor ze tot pure materie transformeerden en zo ook minder respect afdwongen bij de mens.

De elementen en de kracht die er bij vrijkwam werden juist door de mens gebruikt, maar nooit waren ze helemaal te beheersen, voorspellen of te controleren.
Hierdoor moeten we vandaag de dag nog steeds een vaak gevaarlijke strijd leveren om Aarde, Water, Vuur en Lucht te bedwingen.
Fascinerend is, dat juist diegenen die dagelijks deze confrontatie aangaan, een groot respect voor het element koesteren. Bij hen is nog iets van de 'oerblik' te aanwezig die het grootste gedeelte van de mensheid heeft verloren.

Vierluik is een uit vier hoofdstukken bestaande documentaire over mensen die de strijd aangaan met één van de elementen. Het geeft op een esthetische wijze weer in welk stadium de mens verkeert.
Er bestaat een band tussen de delen. Toch zullen de delen ook los van elkaar een afgerond verhaal vormen.

Vierluik zal uit de volgende hoofdstukken bestaan:
Hfst. 1: Aarde - 'Untertage' - Mijnwerkers in Duitsland
Hfst. 2: Water - Krabvissers van de Beringzee
Hfst. 3: Vuur - Russische 'Smokejumpers'
Hfst. 4: Lucht - Astronauten op training

Release: najaar 2006

Awards
Dutch Film Festival 'Cristal Film' 2006
Trento Film Festival 'Grand Price' 2008
Femina Film Festival Rio de Janeiro 'Best Feature Film' 2008
Deel 1: Aarde - 'Untertage' - Mijnwerkers in Duitsland

Een reis naar een onbekende wereld, diep ondergronds
Deze impressionistische documentaire toont een wereld waar kleuren vervagen en machinegeluiden transformeren tot abstracte muziek. Een wereld met grote gevaren waar het leven van de werkers in handen is van de 'Heilige Barbara'. Deze kolenmijn is hel en hemel tegelijk. De schoonheid en kameraadschap die ondergronds heerst, is niet met woorden te beschrijven, maar 'Aarde' geeft een glim van deze bijzondere wereld.

Camera: Martijn van Broekhuizen
Sound: Jillis Molenaar & Tom Bijnen
Editing: Kristian Claas
Music: Horst Rickels & Dick Raaijmakers

(voor festivals en prijzen: zie de Engelstalige versie)


Deel 2: Water - Krabvissers van de Beringzee

Gedurende vijf dagen en nachten doorstaat de bemanning van de 'Northwestern' ijzige kou en onverwachts opkomende stormen om de meest exclusieve soort krab te vangen; koningskrab.
Omdat ze in deze paar dagen hun jaarsalaris moeten verdienen, werken ze gepassioneerd en hard.

Camera: Martijn van Broekhuizen
Sound: Jillis Molenaar & Tom Bijnen
Editing: Kristian Claas
Music: Horst Rickels


Deel 3: Vuur - Russische 'Smokejumpers'

In Rusland woeden bosbranden die zich van de Arctische tundra tot aan het Mongoolse Altai gebergte uitspreiden. Jaarlijks gaan tussen de twintig tot dertig duizend hectare bos verloren en sterven duizenden dieren.
De Russische brandweermannen die bij deze specifieke expedities worden ingezet, worden 'smokejumpers' genoemd, omdat ze uit een helikopter met parachute in het getroffen gebied springen om de brand van binnenuit te bestrijden. Dit is een onderneming die behoorlijk wat risico's met zich meebrengt.


Deel 4: Lucht - Training der astronauten

Zo lang als de mens bestaat, bestaat bij hem het verlangen te kunnen vliegen, zich los te maken van de aarde, zich te verheffen en onze planeet vanuit de hemel te bekijken. Alle inspanning die gestopt is in dit verlangen, maakt het mogelijk dit verlangen uiteindelijk na te streven met ruimtereizen.
Om een van de gelukkige te worden die daadwerkelijk de aarde vanuit de ruimte mag aanschouwen, ondergaan astronauten extreem zware testen waarin ze vechten tegen de zwaartekracht. Soms zo zwaar dat ze tijdens de test hun bewustzijn verliezen.

Met de steun van
Het Nederlands Fonds voor de Film
Stimuleringsfonds
Thuiskopiefonds
Website
Website
Stills