Tikkende Tijdbommen

Tikkende Tijdbommen vertelt het verhaal van de militairen die vijf jaar geleden gevochten hebben in Uruzgan-Afghanistan en inmiddels zijn teruggekeerd. Nog steeds met hetzelfde onderlinge saamhorigheidsgevoel en inmiddels uitgerust met een grote dosis cynisme ten aanzien van de 'vijandige buitenwereld'. Een buitenwereld die - terug in Nederland - in tegenstelling tot in Afghanistan veel dichterbij lijkt. Tijdens, maar vooral ook na hun uitzending naar Afghanistan, zijn ze allen ingrijpend van persoonlijkheid veranderd. Met alle gevolgen van dien, voor henzelf maar ook voor hun directe omgeving. Hun band, ontstaan onder soms extreme omstandigheden, blijkt er echter voor altijd te zijn.